สุพรรณบุรี-เริ่มแล้ว..!!งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียง

สุพรรณบุรี-เริ่มแล้ว..!!งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียง

ภาพ-ข่าว:รัตนา สว่างศรี

           นายวรวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกถึงมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจัดงานตั้งแต่ปี 2502 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาจนถึงครั้งนี้ เป็นเวลา 64 ปี งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 15 วัน 15 คืน ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
           โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก ปีนี้เป็นปีแรก ก่อนพิธีเปิดงานทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้กลุ่มสตรี ทั้ง 10 อำเภอ กว่า 500 คน แต่งกายชุดไทย สีสันสดสวย มารำถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
           ในงานมีการแสดงยุทธหัตถี ประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา นักแสดงหลายร้อยชีวิต ช้าง ม้า จริง สถานที่จริง รวม 10 รอบ เริ่มวันที่ 18 20 21 22 23 27 28 29 31 ม.ค.และ วันที่ 1 ก.พ.2566 เริ่มเวลา 19.30-21.00 น.ที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
           เพื่อเป็นการเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีและมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี “เจดีย์ยุทธหัตถี” อนุสรณ์สถานแห่งความเป็นไท ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยจนเป็นไทย เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย เมื่อกว่า 400 ปีที่ผ่านมา เป็นการเทิดพระเกียรติ “พระองค์ดำ” และรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมของ “องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ สถานที่จริงแห่งประวัติศาสตร์ โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
            นักท่องเที่ยวและประชาชน จะได้ชมการแสดงแสง สีเสียง สงครามยุทธหัตถี การต่อสู้บนหลังช้างสุดยิ่งใหญ่สมจริง ช้างชนช้าง ช้างจริง ม้าจริง ในสถานที่จริงวีรกรรมยุทธหัตถีกู้ชาติเกียรติยศไว้ในแผ่นดิน เป็นการแสดงประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา มีนักแสดงหลายร้อยชีวิต ที่ร่วมแสดงมหาวีรกรรมยุทธหัตถีครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนชาวไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมพระบรมเดชานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 10 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และของประเทศไทย ในงานมีจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเช็คอินมากมายหลากหลายสไตล์
           กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไทย โดยขมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดธิดาตอนเจดีย์ คืนวันที่ 25 ม.ค.2566 ซึ่งแต่งกายด้วยชุดตะเบงมานเหมือนวีรสตรีไทยในอดีต การออกร้านธารากาชาด การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี “ของดีวิถีคนเมืองเหน่อ ” และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างกระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี และสร้างความรักความสามัคคีของปวงชนชาวไทยอีกด้วย ภายในงานจัดให้มีร้านธารากาชาด ร่วมชิงโชคการกุศล กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย และมีสินค้าโอทอปของดีเมืองสุพรรณบุรี มาจำหน่ายมากมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!