นครปฐม-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นครปฐม-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพ-ข่าว:สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

             วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
            และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ปกครองไพร่ฟ้าด้วยพระเมตตา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทรงสร้างสรรค์ศิลปะทางมรดกและวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งสำหรับคนไทยคือ “อักษรไทย” หรือ “ลายสือไทย” เมื่อปี พ.ศ. 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในปัจจุบัน และได้รวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยสืบมา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ได้ประจักษ์ต่อปวงชนชาวไทย จึงได้พร้อมใจถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ให้เป็น “มหาราช” พระองค์แรกของชาติไทย
             สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีบริเวณทางเท้า ตัดหญ้า กำจัดขยะในบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดสวยงาม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เชิดชูคนทำความดี รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีการพัฒนาภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!