เชียงใหม่-7 วันอันตรายเชียงใหม่ ลดลงกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

เชียงใหม่-7 วันอันตรายเชียงใหม่ ลดลงกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

             สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ลดลงกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำทุกพื้นที่ยังคงรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่เพียงแต่ช่วงเทศกาล
            วันนี้ (5 ม.ค. 66) ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดเชียงใหม่
            โดยสถิติอุบัติเหตุ วันที่ 4 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 11 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 1 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทำให้สถิติสะสมช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565-วันที่ 4 มกราคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ มีการเกิดอุบัติเหตุรวม 71 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 72 คน เป็นชาย 54 คน หญิง 18 คน และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 1 ราย
              อย่างไรก็ตาม สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ พบว่ามีอัตราน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังกว่าร้อยละ 30 ขณะที่อัตราการเสียชีวิต ก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังถึงร้อยละ 58.33 โดยอำเภอที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอแม่แตง รองลงมา คือ อำเภอแม่ริม สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ รองลงมาคือการขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด คือ รถจักรยานยนต์
               รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ประกอบกับการมีแผนที่ชัดเจน และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง จนทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และทำให้สามารถลดอุบัติเหตุลงได้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังคงขอให้ทุกพื้นที่ได้มีการรณรงค์ กวดขัน การลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ไม่เพียงแต่ช่วงเทศกาลเท่านั้น โดยเฉพาะการรณรงค์เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด คาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย 100% การบังคับใช้กฎหมาย และการเคารพกฎจราจร พร้อมขอให้แต่ละพื้นที่เสี่ยงมีการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ และดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย เพื่อให้อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!