นครปฐม-สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

นครปฐม-สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

“เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 47 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 45 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 คน”

               วันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พร้อมสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ซึ่งเป็น 7 วันของการรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 47 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 45 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 คน อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่
– อำเภอเมืองนครปฐม 21 ครั้ง / บาดเจ็บ 19 เสียชีวิต 2 ราย
– อำเภอสามพราน 10 ครั้ง/ บาดเจ็บ 11 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
– อำเภอกำแพงแสน 5 ครั้ง /บาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
– อำเภอดอนตูม 5 ครั้ง/ บาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
– อำเภอนครชัยศรี 4 ครั้ง/บาดเจ็บ 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
– อำเภอบางเลน 1 ครั้ง /บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย
– อำเภอพุทธมณฑล 1 ครั้ง/ เสียชีวิต 1 ราย
                อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นบริเวณถนนแขวงทางหลวง สาเหตุเกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และดื่มแล้วขับ ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์  เมื่อเปรียบเทียบสถิติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง พ.ศ.2563-2565 อุบัติเหตุลดลง 12 ครั้ง ผู้บาดเจ็บลดลง 15 ราย และเสียชีวิตลดลง 2 ราย เมื่อนำผลทางสถิติมาพิจารณาเบื้องต้นแล้ว บ่งชี้ได้ว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จิตอาสา อาสาสมัครและองค์กรสาธารณกุศล ได้ดำเนินการทั้งในระดับนโยบายจังหวัด และในระดับพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ได้ร่วมดำเนินการ อาทิ การตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน การป้องปรามคนดื่มแล้วขับ และคนขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่ให้ออกมามีพฤติกรรมเสี่ยง เป็นต้นนั้น ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุผลตามที่ได้กำหนดไว้
                 อย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม จะนำสถิติและข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปถอดบทเรียนโดยละเอียด โดยให้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญให้ทุกหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยทางถนนได้ระดมความคิดในการร่วมกันถอดบทเรียนการปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลนี้ เพื่อจะได้นำบทเรียนทั้งมาตรการที่ส่งผลให้ดำเนินการสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และข้อจำกัด อุปสรรค สิ่งที่ต้องเติมต่อให้เกิดความสมบูรณ์ หรือขจัดปัญหาต่าง ๆให้น้อยลง ด้วยมาตรการที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ เพื่อส่งผลอันเป็นประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของชาวจังหวัดนครปฐม และผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางของจังหวัดนครปฐม ได้เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยอย่างสูงสุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!