ประจวบคีรีขันธ์-อำเภอทับสะแก เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย

ประจวบคีรีขันธ์-อำเภอทับสะแก เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย 

อำเภอทับสะแก เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

        วันที่ 29 ธ.ค. 65 หน้าที่ว่าการอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก ได้เป็นประธานเปิดในพิธีปล่อยแถวการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีการกำหนด ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – วันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย
        โดยมี นายประชานารถ สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นางสาววิยะรัตน์ หนูเอก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายวิโรจน์ ทองเกิด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก นายอรุณ ภู่หุ่น กำนันตำบลห้วยยาง นายสมพร สุดพิมศรี กำนันตำบลอ่างทอง น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก นายผดุงศักดิ์ อิ่มทั่วกำนันตำบลเขาล้าน นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทับสะแก สาธารณสุขอำเภอทับสะแก กองร้อย อส.ทับสะแกที่ 6 อาสามูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน ร่วมปล่อยแถว

         สถิติของอำเภอทับสะแก มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตไม่มี และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 5 ราย ซึ่งตัวชี้วัดในการดำเนินการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ของจังหวัดลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ทำให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเป้าหมาย ดังนี้ การเกิดอุบัติเหตุ น้อยกว่า 51 ครั้ง ผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 6 ราย และผู้บาดเจ็บ (Admit) น้อยกว่า 50 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!