สุพรรณบุรี-รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

สุพรรณบุรี-รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพ/ข่าว:รัตนา สว่างศรี

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

      จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดบุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุที่บริเวณ” ปั๊มน้ำมัน ปตท.เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี ริมถนนสาย 340 กรุงเทพ – สุพรรณบุรี มีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีนายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดให้จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากสาธารณภัยตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
        กิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติการจัดนิทรรศการ การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ(Admit) ลดลงไม่น้อยกว่า 5เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)”เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ ประกอบด้วย มาตรการ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม (3) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ (4)ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
         สำหรับกิจกรรมวันนี้ได้มีหนูน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง ได้นำหนูน้อยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ทั้ง4แห่ง ที่ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อำเภอ 1 การจัดการที่ดีได้รับให้เป็นองค์กรและสถานศึกษาที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ตำบลปลอดภัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) รางวัลนวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรีและระดับภาค ปีงบประมาณ 2565สวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซนต์ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีเด็กหญิงพชรกมล พุทธพรม หรือน้องข้าวัตง หนูน้อยตัวตึง สร้างความฮือฮาและเรียกความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมาสคอส น้องเหน่อคู่ เข้าร่วม ขณะที่นั่งรอท่านประธานกล่าวเปิดงานและรอขั้นตอนของพิธีการร่วมกับหนูน้อย อยู่กลางแจ้ง และวันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษ ทำเอาน้องเหน่อทนร้อนไม่ไหวถึงกับคอแห้งเป็นลมเจ้าหน้าที่ต้องหาน้ำมาให้และหาแอมโมเนียมาให้ดม สุดท้ายงานก็ผ่านได้ด้วยดี
        สำหรับบรรยากาศการเดินทางของประชาชนจำนวนมากได้หันมาใช้ถนนสาย 340 เป็นเส้นทางรองในการเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่ภาคเหนือในช่วงเทศกาล ซึ่งการจราจรยังไม่หนาแน่นยังคล่องตัว โดยมีจุดให้บริการประชาชนตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งถนนตลอดเส้นทาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!