อุบลราชธานี-สวยงาม เหลืองอร่าม ทุ่งกระดุมทอง 1 เดียวในอีสานใต้

อุบลราชธานี-สวยงาม เหลืองอร่าม ทุ่งกระดุมทอง 1 เดียวในอีสานใต้

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

             องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อุบลราชธานี เปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวรรณ สุดสวยงามประทับใจ พร้อมสัมผัสความงดงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
            ที่ ทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวรรณ หมู่ที่ 3 บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ชาวบ้าน ประชาชน ในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวรรณ) ตำบลโนนผึ้ง ขึ้น โดยมี นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลันกลองเพล ดั่งเป็นสัญญาณ ถึงเวลาที่ดอกเหลืองทิพวรรณได้เริทบานแล้ว
              นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง กล่าวว่า สำหรับ การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวรรณ) ตำบลโนนผึ้ง ในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงดงามของทุ่งกระดุมทอง หรือทุ่งดอกเหลืองทิพวรรณ ซึ่งเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
               โดยจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 1-2 เดือนก็จะตายไป / ต้นดอกเหลืองทิพวรรณ เป็นพืชสัมลุก สูงประมาณ 1 เมตร ดอกสีเหลืองสด พบมากในนาข้าว ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกกันว่า ” ดอกหัวโปหรือเรียกดอกอนกลอง ”
               เนื่องจากว่า เมื่อสมัยโบราณยังไม่มีนาฬิกาใช้ดูเวลา โดยคนโบราณจะสังเกตดอกไม้ชนิดนี้เมื่อเวลาเริ่มบานจะเป็นช่วงเวลาใกล้เที่ยง คนโบราณจะตีกลองเพล เมื่อถึงเวลาดอกเริ่มหุบก็จะเป็นเวลาตีกลองแลง เป็นการให้สัญญาณ เป็นเวลาเริ่มพลบค่ำ ดอกเหลืองทิพวรรณ จะขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ของทุกปี ในช่วงที่มีดอก ดอกจะบานสะพรั่งสวยงาม เวลา 11 นาฬิกา ถึง เวลา 15 นาฬิกา เท่านั้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!