นครสวรรค์-นายก อบจ.ดูการก่อสร้างแพท่องเที่ยวเตรียมรับเทศกาล”ไม้ดอกไม้ประดับ ดูดาว ประกวดบอนสี”

นครสวรรค์-นายก อบจ.ดูการก่อสร้างแพท่องเที่ยวเตรียมรับเทศกาล”ไม้ดอกไม้ประดับ ดูดาว ประกวดบอนสี”

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ นางสาวชุติมา เสรีรัฐ รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผอ.กองช่าง นางสาวอัชลี ไวยบท ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพื่อติดตามดูการก่อสร้างแพลงท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด โดยมีขนาดกว้าง ​9.00​เมตร​ ยาว​ 22.40 เมตร​ และปรับปรุงทางลงแพใหม่ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ เย็นดูดาว เช้าดูนก ประกวดบอนสี

             ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 บึงบอระเพ็ดมีอากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวฯ มีกิจกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม เช่น กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เย็นดูดาว เช้าดูนก ประกวดบอนสี กิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรม ชาติ ได้แก่ การล่องเรือชมบึง การดูนกประจำถิ่น นกอพยพ การชมทุ่งดอกบัวแดง และชมวิถีชีวิตชาวประมง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!