ประจวบคีรีขันธ์-มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวใน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่

ประจวบคีรีขันธ์-มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวใน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

             เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหินพร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ นายวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี รองประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสว่างหัวหินฯ ได้นำผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 500 ชุด มูลค่ากว่า 3 แสนบาท ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ตามโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2565 ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน
             นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 112 ปี มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
             สำหรับโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว มูลนิธิป่อเต็กติ๊งได้ดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ปี โดยการนำผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกแก่ประชาชนที่ประสบกับปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นทุกปี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ/สมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆช่วยดำเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐ คัดเลือกพื้นที่ๆ เห็นควรแจกผ้าห่มกันหนาว รวมคิดเป็นมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ทั้งทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ไม่ต่ำกว่า 29,436,000 บาท.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!