สิงห์บุรี-จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวัน”สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

สิงห์บุรี-จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวัน”สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

               วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โดมโรงเรียนสิงห์บุรี โดยมีนายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ เนตรนารี หน่วยงาน สถานศึกษาต่างทุกสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
               ในนาม”คณะลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี”จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี-อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด สโมสรลูกเสือ เสือเมืองสิงห์ สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน
               ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตามประเพณีที่ปฏิบัติทุกปี จะปีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการวางพวงมาลาและถวายสดุดีรวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามที่เห็นสมควร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!