สระบุรี-สโมสรโรตารีส่งมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนวัดโคกงาม

สระบุรี-สโมสรโรตารีส่งมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนวัดโคกงาม

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

             เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สโมสรโรตารี โทยาม่า ซิตี้ ภาค 2610 ประเทศญี่ปุ่น สโมสรโรตารี กรุงเทพสุริวงศ์ ภาค 3350 ประเทศไทย ร่วมมือกับ สโมสรโรตารีพระพุทธบาท ภาค 3350 ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน นาโอกิ อีดะ นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ สุริวงศ์ ภาค 3350 และท่าน เอ็ทซีโระ ทากากิ นายกสโมสรโรตารี โทยาม่า ซิตี้ภาค 2610 ประเทศญี่ปุ่น คุณนงนุช สอนราช นายกผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารีพระพุทธบาท ภาค 3350 และคณะได้ให้เกียรติเดินทางมาส่งมอบชุดอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากร รวมทั้งชาวบ้านโคกงาม ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้ดื่มน้ำที่สะอาด มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
            ทางด้านนายพิพัฒน์ ขันธะเเพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรีเขต1ในนามตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต1ได้กล่าวขอบคุณสโมสรโรตารีที่ได้ตระหนักและเล้งเห็นความสำคัญ ในเรื่องของน้ำดื่มที่มีความปลอดภัยให้แก่เด็กๆ นักเรียนของโรงเรียนได้มีน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพ และขอบคุณนายกธัญญา ปราบวิไล นายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโคกงามตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยกันดำเนินการจัดเตรียมการต้อนรับคณะสโมสรโรตารีที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีและเกิดความประทับใจในครั้งนี้
             ในการนี้ นางนภาพร โคตมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกงามพร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารีเป็นอย่างดี การส่งมอบเครื่องกรองน้ำในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากกลุ่มบ้านหมอบูรพานำโดย ผอ.สมภพ บางเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ในฐานะประประธานกลุ่มบ้านหมอบูรพา โดย นายกฤตนน กุศลส่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)ได้มอบหมายให้ครูธนชาต เจริญสุข เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!