ร้อยเอ็ด-พ่อเมือง ร่วมฟ้อนรำวงสมมาน้ำฯ ชมการแสดงแสง สี เสียง และให้กำลังใจการประกวดธิดาสาเกตนคร

ร้อยเอ็ด-พ่อเมือง ร่วมฟ้อนรำวงสมมาน้ำฯ ชมการแสดงแสง สี เสียง และให้กำลังใจการประกวดธิดาสาเกตนคร

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมฟ้อนรำวงสมมาน้ำฯ ชมการแสดงแสง สี เสียง ชุดนบนาคา สมมาที ออนซอนประเพณี บารมีปกเกล้าชาวไทย และให้กำลังใจการประกวดธิดาสาเกตนคร โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน ที่ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย

            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ภาคกลางวันประกอบด้วย การประกวดรำวงสมมาน้ำ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับประชาชนทั่วไป การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การแสดงหมอลำท้องถิ่น จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา กว่า 5,000 คน ร่วมรำวงสมมาน้ำซึ่งเป็นท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่างโชว์ลีลา ท่วงท่ารำที่ชดช้อยสวยงาม อ่อนหวาน อย่างพร้อมเพรียง
            นอกจากนี้ ยังการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ที่นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด และได้มีการประกวดธิดาสาเกตนคร ที่มีสาวงามเข้าร่วมประกวดอย่างมากมาย ดังคำขวัญที่ว่า สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ ณ เวทีบึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อีกด้วย
            ทั้งนี้กิจกรรม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย การอัญเชิญพระประทีปและถ้วยรางวัลพระราชทาน การจัดนิทรรศการประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด การสาธิตทำกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การสาธิตการประกอบอาชีพวิถีชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” 12 หัวเมืองร่วมสมัย ทั้ง 12 ขบวน เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันสวยงามต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!