ประจวบคีรีขันธ์-กองบิน 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี วัดอ่างทอง

ประจวบคีรีขันธ์-กองบิน 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี วัดอ่างทอง

ภาพ-ข่าว ณัฐธภพ พันสาย

             วันที่ 6 พ.ย .65 ที่ศาลาการเปรียญวัดอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดอ่างทอง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีประจวบ และสมเด็จองค์ปฐมมหาจักรพรรดิ ทรงเครื่อง ประจำปี 2565 พร้อม นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
             โดยมี คุณฐานุตรา พู่ทรงชัย ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 5 พร้อม นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ รองผู้บังคับการ กองบิน 5 นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ จันทรจิต เสนาธิการกองบิน 5 และ ข้าราชการทหารกองบิน 5 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ครอบครัว กองบิน 5 ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี และประชาชนชาวอำเภอทับสะแก และใกล้เคียงร่วมงานบุญ.ในครั้งนี้
               สำหรับวัดอ่างทอง สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสโณ ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กับทางวัดอ่างทอง คณะกรรมการ และวัดอ่างทองได้ร่วมกันพิจารณา เห็นสมควรที่จะสร้างพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้ง ได้มีพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 พิธีทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เป็นการสืบสานประเพณีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างกองบิน 5 และประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ วัดอ่างทอง โดยได้ยอดกฐินรวม 1,502,940 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!