อยุธยา-เปิดโครงการให้ความรู้และวิธีการลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs

อยุธยา-เปิดโครงการให้ความรู้และวิธีการลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

ผวจ.อยุธยา เปิดโครงการให้ความรู้และวิธีการลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs

            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้วิธีการลดปริมาณขยะด้วยการแยกขยะต้นทาง และ หลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
          โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอนครหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา จำนวน 50 คน
            นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ต้องขอชื่นชมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา พร้อมขอบคุณ รอง ผวจ.ประทีป การมิตรี ที่อาสาเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้วิธีการลดปริมาณขยะด้วยการแยกขยะต้นทาง และหลัก ๓Rร ขึ้น โดยเริ่มต้นที่ ตำบลบางระกำ อบต.แม่ลา เป็นแห่งแรก พร้อมทั้งเตรียมจัดทำ MOU ทุกอำเภอ เพื่อขยายผลไปยังทุกพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ที่ต้นทาง วิธีการลดปริมาณขยะ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
            อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และประชาชนในเขตพื้นที่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง สร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
            หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านอรัญญิก ได้แก่ บ้านนางมะลิณี ทองธานี บ้านเลขที่ 49 และนายวิทยา พระพรหม บ้านเลขที่ 9/1 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างในการดำเนินการโดยใช้วิธีขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในครัวเรือน ซึ่งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีประโยชน์และจะจัดทำเพิ่มขึ้นต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!