ชลบุรี-กรมแพทย์ทหารเรือ จัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สำหรับกำลังพล ทร.

ชลบุรี-กรมแพทย์ทหารเรือ จัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สำหรับกำลังพล ทร.

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

          กรมแพทย์ทหารเรือโดย กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดวิทยากรอบรมหัวข้อ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่อง AED และการปฐมพยาบาล ในหลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สำหรับกำลังพล กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 66
          โดยได้จัดกิจกรรม บรรยาย และฝึกการปฏิบัติ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่อง AED และการปฐมพยาบาล ในหลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สำหรับกำลังพล กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 66 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กทม. ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย.65 ที่ผ่านมาCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!