นครสวรรค์-รอง ผู้ว่าฯร่วมนายก อบจ.พร้อมสนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

นครสวรรค์-รอง ผู้ว่าฯร่วมนายก อบจ.พร้อมสนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อเวลา 13.30 น. ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมร่วมกับ พลตรีวินัย เกตุสุวรรณ ผู้ช่วยภารกิจพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวบุญญะรัตน์ วงษ์ภา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนา ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม
             ในที่ประชุมได้มีการปรึกษารือในการให้ความสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ภายในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตรงทางเข้าถึงบริเวณรอบๆ สระน้ำ (เลข 8) ระยะทางประมาณ 750+ เมตร และส่วนรอบๆ ของโครงการที่ขณะนี้พื้นที่รอบๆ ทรุดตัวลง ซึ่งในส่วนนี้ นายกอบจ.นครสวรรค์ ยินดีให้การสนุนสนุน อีกทั้งยังกล่าวเสริมว่า หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ช่วยสามารถแจ้งประสานเข้ามาเพิ่มเติมได้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือ พลตรีวินัย เกตุสุวรรณ ผู้ช่วยภารกิจพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวบุญญะรัตน์ วงษ์ภา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน ได้มอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!