อยุธยา-รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

อยุธยา-รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุกทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,200 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อนำไปมอบให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนรับมอบและนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์อุทกภัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมพิธีฯ
            รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่พระองค์ทรงเห็นถึงความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน พระราชทาน การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,200 ชุด
            โดย นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีระดับน้ำท่วมสูงประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 12 อำเภอ 151 ตำบล 997 หมู่บ้าน81,691 ครัวเรือน และอำเภอเสนา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 17 ตำบล131 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 16,268 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
             หลังจากนั้น รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำคณะลงเรือไปตามแม่น้ำน้อยดูเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเสนา ไว้ได้ และเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุถูกน้ำท่วมหนุนพื้นบ้านสูง 3 ราย ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางเรณู อรุณพัด อายุ 76 ปี มีอาการป่วย ความดัน ไขมัน แขนขาอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นายวิชัย หล่อเหลี่ยม อายุ 68 ปี มีอาการป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน และนางเล็ก ไกรนุช อายุ 90 ความดันโลหิตสูง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!