ราชบุรี-ทุกโรงเรียน ขานรับ ครม. เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน

ราชบุรี-ทุกโรงเรียน ขานรับ ครม. เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

           วันที่ 10 พ.ย.65 หลังจากที่ ครม. อนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้น ป.6 ตามขนาดโรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนทั่วประเทศ โดยจังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนที่ต้องบริหารจัดการค่าอาหารกลางวันให้คุ้มค่าเหมือนกับอีกหลายโรงเรียน ซึ่งผู้บริหาร ครู ต้องเอาใจใส่เพื่อให้อาหารกลางวันทุกมื้อได้คุณภาพ เช่นที่ โรงเรียนวัดพเนินพลู จ.ราชบุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนางสุนิสา ชุ่มมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพเนินพลู และดูแลเรื่องอาหารกลางวันนักเรียนด้วย
           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพเนินพลู กล่าวถึงปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนว่า โรงเรียนวัดพเนินพลูมีนักเรียน 168 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน การบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดสำรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเมนูอาหารแต่ละวันจะหมุนเวียนทำอาหารที่หลากหลาย และวัตถุดิบทำอาหารจะจัดหามาใหม่ทุกวัน อีกทั้งทางโรงเรียนได้แบ่งพื้นที่ทำแปลงเกษตร ให้ครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกผลไม้ เพื่อนำมาเสริมเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อีกด้วย
           ขณะที่นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ.ราชบุรี กล่าวถึงการเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนว่ารู้สึกยินดี และขอบคุณรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ที่เพิ่มเงินอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามขนาดของโรงเรียนจะเป็นการเพิ่มความเท่าเทียมให้กับสังคมไทย เพราะเป็นการช่วยโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ.ราชบุรี มีโรงเรียนที่รับผิดชอบ 172 แห่ง กว่าครึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นจึงทำให้โรงเรียนกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการเรื่องอาหารจะทำได้ดีและปริมาณเพิ่มขึ้น
         ส่วนการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดของเรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญ สร้างความตระหนัก เน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่ในการดำเนินการ ไม่ว่าจะดำเนินการในลักษณะเหมาจ่าย มีผู้รับจ้างมาดำเนินการหรือโรงเรียนดำเนินการเอง ในลักษณะจ้างแม่ครัว ให้โรงเรียนคำนึงถึงหลักโภชนาการคุณค่าของอาหาร โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก รวมทั้งเราได้ส่งเสริมการดำเนินการอาหารกลางวัน ในลักษณะให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมดำเนินการ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งติดตามดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!