นครสวรรค์-“หมอชวพล” “หมอถนอม” ร่วมยินดี พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แก่บัณฑิตแพทย์

นครสวรรค์-“หมอชวพล” “หมอถนอม” ร่วมยินดี พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แก่บัณฑิตแพทย์

 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่น 18

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ชวพล อิทธิพานิชพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แก่บัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยนายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ ที่ปรึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกฯ
           เพื่อให้บัณฑิตแพทย์ได้กล่าวคำปฏิญาณตนต่อวิชาชีพแพทย์ แสดงความยินดี และชื่นชมกับว่าที่บัณฑิตแพทย์ในความพากเพียรศึกษาจนสำเร็จหลักสูตรแพทยบัณฑิต โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
           ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันผลิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 17 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 18 มีบัณฑิตแพทย์สำเร็จการศึกษา จำนวน 28 คน นับเป็นบัณฑิตแพทย์ป้ายแดงที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ภาคภูมิใจอีกรุ่นหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!