นครสวรรค์-ร.ร.นครสวรรค์ สร้างโปรแกรม “NSSC Check in on line” ผ่าน QR code ผ่าน เว็บไซต์

นครสวรรค์-ร.ร.นครสวรรค์ สร้างโปรแกรม “NSSC Check in on line” ผ่าน QR code ผ่าน เว็บไซต์

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

       นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนนครสวรรค์โดยนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับงานสื่อเเละเทคโนโลยี โรงเรียนครสวรรค์ จัดทำโปรแกรม “NSSC Check in on line” เพื่อความสะดวกแก่คณะครู นักเรียน ในการเชคชื่อเข้าเรียนทั้งระบบ on site และ on line
         โรงเรียนนครสวรรค์พัฒนาโปรแกรมโดยบุคลากรของโรงเรียน ศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน สร้างโปรแกรม NSSC Check in on line ให้นักเรียนที่เรียนออนไซต์ เชคชื่อตนเองผ่านระบบ QR code นักเรียนออนไลน์เข้าเช็คชื่อด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ และยังสามารถลากิจ ลาป่วย ผ่านระบบออนไลน์ มีระบบสรุปผลแบบเรียลไทม์ให้ผู้บริหาร คณะครูได้ดูในระบบ
         ” นับว่าเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งทางเทคโนโลยี ที่ทางกลุ่มบริหารวิชาการ คิดและดำเนินการ พร้อมทั้งทดลองใช้ จนสามารถใช้งานได้จริง ขอขอบคุณคณะผู้สร้างโปรแกรม และผู้ให้การสนับสนุน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์โรงเรียนนครสวรรค์ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง สมตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ” โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล” นางสาวจงกล กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!