ร้อยเอ็ด-จัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน อ.จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด-จัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน อ.จตุรพักตรพิมาน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และบรรยาพิเศษหัวข้อ ค่านิยม 11 ประการ ตามที่ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ร.ต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ
          ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศอ.ปส.จ.รอ.) ได้จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ แนวคิดทักษะ และทัศนคติ อันเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้เสพยาเสพติดหน้าใหม่ในสังคมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัยมศึกษากว่า 6,000 คน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!