สิงห์บุรี-จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ข้าราชการ

สิงห์บุรี-จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ข้าราชการ

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          ที่ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของจังหวัดสิงห์บุรี ตามที่สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้นพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกภาคส่วนในจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

          การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และความซื่อสัตย์ รวมถึงการฝึกสมาธิเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทางจังหวัดจึงได้เชิญวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งก่อตั้งโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร(สิ-ริน-ธะ-โร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพ มาเป็นวิทยากรสอนเรื่องของการทำสมาธิ โดยนำหลัก “ชินนสาสมาธิ” หรือการทำสมาธิเพื่อชนะใจตัวเองมาสอน ซึ่งเป็นการทำสมาธิอย่างง่ายๆ และทำได้ทุกโอกาส โดยสมเด็จพระญาณวชิโรดม หรือหลวงพ่อวิริยังค์ เชื่อว่าหากคนเราฝึกทำสมาธิบ่อยๆ จะเป็นการสะสมพลังให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจะส่งผลให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุข เช่นเดียวกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หากฝึกทำสมาธิจนเกิดผลจะทำให้รู้สึกในเรื่องของ “ผิด ชอบ ชั่ว ดี” จะส่งผลให้การทำงานของระบบราชการนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!