อุบลราชธานี-สสจ.ฯ ร่วมเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี-สสจ.ฯ ร่วมเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.สว่างวีระวงศ์

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

             วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายยศธน ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ที่รับผิดชอบงานระบบสุขภาพปฐมภูมิร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสว่างวีระวงศ์ (พชอ.สว่างวีระวงศ์) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
             นำโดย นายวันชัย สีหะวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ และ นายธัชนนท์ ศรไชย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานและต่อยอดทางด้านวิชาการในการเป็นตัวแทนเพื่อเสนอผลงานวิชาการขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (TQA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
          โดยได้รับเกียรติจาก นายอิสระ โสมโสภา ปลัดอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ และนำเสนอข้อมูลผลการขับเคลื่อนงาน พชอ.สว่างวีระวงศ์ โดย นางสาวนุชนารถ เพ็ชรศรี ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอสว่างวีระวงศ์ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนางานโดยภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ท้องถิ่นอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!