Tag: Road Show OTOP

สมุทรสาคร- จัด”Road Show OTOP”กระตุ้นเศรษฐกิจ

siameagle- มิถุนายน 14, 2019

ภาพ/ข่าว:วีระเดช เกิงฝาก "Road Show OTOP ครั้งที่3 เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด และการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต      นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสม ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!