กาญจนบุรี-คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบปชช.พื้นที่ภาคกลาง

กาญจนบุรี-คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบปชช.พื้นที่ภาคกลาง

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนพื้นที่ภาคกลาง ณ.เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ

          วันที่​ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอไทรโยค เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ
          โอกาสนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด การนำยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาญจนบุรี คือ “เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป
          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นายวิทยา ผิวผ่อง 2.นายลักษณ์ วจนานวัช 3.พลเอก ดนัย มีชูเวท 4.พลเอก วัฒนา สรรพานิช 5.พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ 6.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 7.นายไพโรจน์ พ่วงทอง 8.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!