อยุธยา – กรมการพัฒนาชุมชน Kick off จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน

อยุธยา – กรมการพัฒนาชุมชน Kick off จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน

ภาพ/ข่าว : นราเอก ตันศริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

          กรมการพัฒนาชุมชน Kick off จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ ระดับภาคภายใต้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย

             เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายนายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ รองประธานกรรมการและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และร่วมกันแถลงข่าวKick off การประกวดผ้าลายพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ มีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด Kick off จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ตามพระดําริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”จาก 4 ภูมิภาคเข้าตัดสินรอบสุดท้าย

              นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ เป็นการต่อยอดการพัฒนาผ้าลายพระราชทาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งมอบต่อให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้นําไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดําริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค และส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและ ทุกโอกาส ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัด การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ภายใต้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2020 เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานแบบลายมัดหมีแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมาย ถึงการส่งมอบความรักและความสุข ให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนําไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้

               สำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จะขึ้นระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค โดยเริ่ม 1.ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13-14 มิถุนายน 2564 3.ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 และ4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 25-26 มิถุนายน 2564 โดยคณะกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานจะคัดเลือกให้เหลือ 75 คนที่เข้ารอบสุดท้าย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จเป็นองค์ประธานตัดสินการประกวดครั้งนี้ด้วย
ส่วนเงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวด จะต้องเป็นผ้าลายพระราชทานที่เป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดที่ส่งเข้าประกวด และต้องเป็นผ้าทอมือเท่านั้น ส่วนประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวด จะแบ่งเป็น 15 ประเภท ตามเทคนิคเอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่นของจังหวัดนั้นๆ โดยต้องมีองค์ประกอบหลักของลายพระราชทานครบถ้วน ได้แก่ 1.ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ 2.ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป 3.ผ้าขิด 4.ผ้ายกดอก 5.ผ้ายกใหญ่ชนิดมีสังเวียน 6.ผ้ายกเล็ก 7.ผ้าจกทั้งผืน 8.ผ้าตีนจก (ตีนซิ่น) 9.ผ้าแพรวา 10.ผ้าลายน้ำไหล 11.ผ้าเทคนิคผสม 12.ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม 13.ผ้าพิมพ์ลาย 14.ผ้าปักมือ (กลุ่มชาติพันธุ์) และ15.ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!