มทร.รัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

มทร.รัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 4 รับตรงโดยมหาวิทยาลัย สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 3 – 15 มิถุนายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th/

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัคร อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เกณฑ์การการรับ คณะและสาขาวิชาทีที่เปิดทำการเรียนการสอน และรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 7 คณะ 2 วิทยาลัย ดังนี้
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยาลัยเพาะช่าง
– วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศาลายา 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305
วังไกลกังวล 032-618-500 ต่อ 4018
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 02-226-5925 ต่อ 5201
วิทยาลัยเพาะช่าง 02-623-8794 ต่อ 6110

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!