สิงห์บุรี-พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด

สิงห์บุรี-พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉา

          นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด โดยมี นางอรัญญา อินอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานฯ และ นายชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรีเป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณตนณบริเวณโดมโรงเรียนสิงห์บุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต องค์อุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม ผู้ได้ก่อตั้งกิจการกาชาดขึ้นในประเทศไทย และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำมาพัฒนาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนและเดินสวนสนามในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษา 8 แห่ง รวมจำนวน ทั้งสิ้น 750 คน ดังนี้
1. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
– โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
– โรงเรียนวัดพรหมสาคร
2.สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 พรมรวมมิตร
– โรงเรียนเทศบาล – วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
3. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
– โรงเรียนบางระจันวิทยา
– โรงเรียนอินทร์บุรี
– และโรงเรียนสิงห์บุรี
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม โรงเรียนสิงห์บุรี) ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!