ชัยนาท-กิจกรรม Big Clearing Day คลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน

ชัยนาท-กิจกรรม Big Clearing Day คลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน

ภาพ/ข่าว:ธนพนธ์ แสงทอง 

          วันนี้ 31 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณปากคลองคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน กม.0+350 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทำความสะอาดถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน เพื่อสร้างความสะอาดและเรียบร้อยหลังดำเนินงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 1) แล้วเสร็จ
          โดย นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ กล่าวว่า งานจ้างเหมาปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นงานปรับปรุงคลองดินเป็นคลองดาดคอนกรีต ตั้งแต่ช่วงกม.0+350 (lat15.189170, Iong100.1057 24) ถึง กม.10+200 (lat 15.121151, ong100.064581) ระยะทาง 9.850 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชลประทาน จำนวน38,700 ไร่ ในพื้นที่ตำบลท่าชัยและตำบลนางลือ เขตอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันโครงการ ดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด รวมระยะเวลา 190 วัน งบประมาณ49,040,000 บาท โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ระยะเวลา 270 วัน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบขนาดของคลองส่งน้ำให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเกษตร เพื่อกระจายน้ำ สู่พื้นที่เพาะปลูกในการช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!