กาญจนบุรี-พิธีรวมใจแม่และสตรีไทย เพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

กาญจนบุรี-พิธีรวมใจแม่และสตรีไทย เพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ. อาคาร 60 พรรษามหาราชินี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี รวมใจแม่และสตรีไทย เพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี นางรัชนี โพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา โดยมี นางกิมไน้ สิริพฤกษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานฯ
          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติ ทางคณะกรรมการฯ และผู้นำกลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดกาญจนบุรีน้อมใจกันจัดงาน “รวมใจแม่และสตรีไทย ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี 2566” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เคยจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2542 และการจัดกิจกรรมในปีนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่พระองค์ผู้ซึ่งคนไทยยกย่องว่าเป็น “แม่ของแผ่นดิน” ทรงมีพระชนมายุครบ 91 พรรษา และเพื่อยกย่องเชิดชเกียรติแก่แม่ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นแม่ดีเด่นและสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่แม่ดีเด่น (ลูกกราบแม่) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและสตรีไทยดีเด่น และนิทรรศการผ้าไทย ใส่ให้สนุก ผ้าลายดอกรักราชกัญญา การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 รางวัล สตรีไทยดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 รางวัล แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน 8 รางวัล แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 12 รางวัล และสตรีไทยดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน 6 รางวัล รวมมีผู้ได้รับรางวัลทังสิ้น 52 รางวัล และกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล ภายใต้แนวคิด “สตรีร่วมใจสืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าผ้าถิ่นกาญจน์”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!