ชลบุรี-กองทัพเรือ จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ชูความสำคัญของ Blue Economy

ชลบุรี-กองทัพเรือ จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ชูความสำคัญของ Blue Economy

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 30 ส.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมวิชาการของกองทัพเรือ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อเรื่อง Blue Economy : บทบาทสากลใหม่ของกองทัพเรือไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ การประชุมวิชาการของกองทัพเรือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด Blue Economy สร้างการตระหนักรู้ในการปกป้องสภาวะแวดล้อมทางทะเล และเผยแพร่บทบาทของกองทัพเรือ ในการสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
          ในการนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมว่า “ปัจจุบันแนวคิดเศรษฐกิจสีนำเงิน ได้กลายเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ และกำลังกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทางทะเล เพื่อไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน จากการที่กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเล และมีบทบาทหลักในการดูแลรักษาความมั่นคงเรียบร้อยทางทะเล เพื่อให้เศรษฐกิจทางทะเล สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และห่วงโซ่กิจกรรมทางทะเล รวมทั้งบทบาทของกองทัพเรือ ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว…”

          ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ในสภาวะแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป โดยเปิดรับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และกองทัพเรือต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!