อุบลราชธานี-ทำบุญตักบาตร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ทุกวันธรรมสวนะ

อุบลราชธานี-ทำบุญตักบาตร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ทุกวันธรรมสวนะ

อุบลราชธานี-ทำบุญตักบาตร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ทุกวันธรรมสวนะ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 19 พ.ค.66 ที่ วัดแสนสำราญ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ “ถนนสายวัฒนธรรม” นำสู่ทาน ศีล และการสงเคราะห์ และร่วมขับเคลื่อน “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอวารินชำราบ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทังนี้มีพระครูธีรปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ และเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ (ธรรมยุต) ประธานสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา และนำพระสงฆ์รับบิณฑบาตร ในครั้งนี้
            โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ กำหนดจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีกับประชาชน และเป็นการ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม และยังเป็นอีกหนึ่งอีกกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนวาระของจังหวัดอุบลราชธานี “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” และอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ กิจกรรม 1 วัด 1 คลังยา และอาหาร กิจกรรมปลูกต้นไม้ได้บุญ และกิจกรรมพลังบวร จิตอาสาพัฒนาวัด
          ในโอกาสเดียวกันนี้ หลังพิธีทำบุญตักบาตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมกับจิตอาสา 904 จิตอาสา จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ ทำถังขยะเปียก บริเวณภายในวัดแสนสำราญ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!