ร้อยเอ็ด-จัด Big Cleaning Day กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร้อยเอ็ด-จัด Big Cleaning Day กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
           นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ห้างร้าน อาคารสถานที่ทำการ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเร่งดำเนินการในพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยทหารและส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และได้กำหนดเป็นวันเริ่มกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดร้อยเอ็ด (Kick-of) อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!