ชลบุรี-สส.ชลบุรี บางละมุง พัทยา ล้อคถล่ม ก้าวไกลคว้า 2 ที่นั่ง เขต 8 และเขต 9

ชลบุรี-สส.ชลบุรี บางละมุง พัทยา ล้อคถล่ม ก้าวไกลคว้า 2 ที่นั่ง เขต 8 และเขต 9

ชลบุรี-สส.ชลบุรี บางละมุง พัทยา ล้อคถล่ม ก้าวไกลคว้า 2 ที่นั่ง เขต 8 และเขต 9

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 และ เขต 9 จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขต อ.บางละมุง คาบเกี่ยวกับเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทยอยเก็บหีบเลือกตั้ง ก่อนจะมีการนับคะแนนประจำจุด โดยพบว่าแต่ละจุดเลือกตั้งมีประชาชนไปร่วมติดตามฟังผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการอย่างใจจดใจจ่อ
         ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำจุดได้ทำการรวบรวมและนับคะแนนเสียงจากบัตรเลือกตั้งก่อนจะรวบรวมยอดสรุป และนำหีบเลือกตั้งมาส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีประจำพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อสรุปผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ  รายงาน ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 และเขต 9 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,136 คน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 94,220 คน คิดเป็นร้อยละ 72.40 จำนวน บัตรดี 89,170 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.64 บัตรเสีย 3,018 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.20 และจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 2,028 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.15 คะแนนอันดับ 1 ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 4 พรรคก้าวไกล นายจรัส คุ้มไข่น้ำ คะแนนรวม 33,664 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ นายเชาวลิตร แสงอุทัย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 9 คะแนนรวม 31,986 คะแนน และอันดับ 3 ได้แก่ นายมานพ ประกอบธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 2 คะแนนรวม 17,976 คะแนน   ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 9 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,650 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 76,391 คน คิดเป็นร้อยละ 66.05 จำนวนบัตรดี 72,840 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.35 บัตรเสีย 2,036 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.67 และจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 1,515 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.98 คะแนน อันดับ 1 ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 8 พรรคก้าวไกล นายยอดชาย พึ่งพร คะแนนรวม 30,459 คะแนน  อันดับ 2 ได้แก่ นายแมน อินทร์พิทักษ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 คะแนนรวม 19,327 คะแนน และอันดับ 3 นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 4 คะแนนรวม 19,253 คะแนน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!