ร้อยเอ็ด-โรงเรียนสตรีศึกษา มอบทุนมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

ร้อยเอ็ด-โรงเรียนสตรีศึกษา มอบทุนมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

ร้อยเอ็ด-โรงเรียนสตรีศึกษา มอบทุนมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มอบทุนมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางวงเดือน เกษมทรัพย์ เกษสุภะ เลขานุการมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา, คณะกรรมการมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ที่ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นางวงเดือน เกษมทรัพย์ เกษสุภะ เลขานุการมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า มูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความรักความศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจ จากศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศึกษา เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

              การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีผู้รับทุนการศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี รวมทั้งหมดจำนวน 92 ทุน เป็นเงิน 398,000 บาท ซึ่งได้จัดสรรทุนระดับประถมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 4,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาทุนละ 4,000 บาท ระดับปริญญาตรี ทุนละ 6,000 บาท ตลอดจนมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ยากลำบาก จำนวน 12 คัน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!