นครสวรรค์-อบจ. ร่วม กขป 3 จัด “ตลาดในฝันของหนู” ตามโครงการเกษตรสุขภาวะ : สุขแท้…ที่บ้านเกิด

นครสวรรค์-อบจ. ร่วม กขป 3 จัด “ตลาดในฝันของหนู” ตามโครงการเกษตรสุขภาวะ : สุขแท้…ที่บ้านเกิด

นครสวรรค์-อบจ. ร่วม กขป 3 จัด "ตลาดในฝันของหนู" ตามโครงการเกษตรสุขภาวะ : สุขแท้...ที่บ้านเกิด

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 9:00 น วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ตลาดตอใหญ่ 120 ปี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 อำเภอเมืองนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะ ประธาน กขป. 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดในฝันของหนู” ตามโครงการเกษตรสุขภาวะ : สุขแท้…ที่บ้านเกิด โดยมีผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย ดร.วิสุทธิ์ บุญยโสภิต รองประธาน กขป.3 นายเชิดพันธ์ุ มาศรี รองนายกอบจ. นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ นางสาววรรณิศา กลิ่นชัย นายสุพจน์ สังข์เงิน สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะผู้เข้าร่วมโครงการภาคการเกษตร และเสริมสร้างแนวทางการประกอบอาชีพภาคเกษตร หรือสร้างนวัตกรรมการเกษตร  ภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง “ความฝันของหนูสู่ ผู้ประกอบการฉากใหม่” ก้าวแรกของการผลักดันให้ความฝันเป็นความจริง” โดย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นางทัศวลี ผึ้งสีใส และตัวแทนกลุ่มเยาวชนศึกษา
             โดยในการพบปะกันระหว่างนายกอบจ.นครสวรรค์กับเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ได้มีการพูดคุยซักถามปัญหาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น อยากอยู่บ้านเพราะอะไร ความหมายของชีวิตคืออะไร จุดแข็งในชีวิตเราคืออะไร ถ้าเราอยู่ไม่ถึง 100 ปีจะดำรงชีวิตอย่างไร และต่อจากนี้ไปจะเริ่มต้นทำอะไร ซึ่งเป็นคำถามที่นำไปสู่การติดหาคำตอบและการวางแผนชีวิตของตนเอง
              ต่อด้วยการพักรับประทานอาหารกลางวันปลอดสารพิษ จากภาคีเครือข่าย ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรมกลุ่มย่อย “Shopping ไอเดียการทำตลาด” กับภาคีที่ร่วมงานและ คลินิกให้คำปรึกษา โดย นางสาวสุวารี พัดเย็น
              นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีสินค้าจากชุมชนมากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ สินค้าจากตลาดฟาร์มฝันปันสุข สินค้าจากตลาดซาวไฮ่ บ้านไร่ อุทัยธานี ข้าวจากโรงสีกบฎกำแพงเพชร ข้าวจากมูลนิธิโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์ สินค้าจากไร่อนาคินชัยนาท สินค้าจากเกษตรกรตำบลรังนก สินค้าจากกลุ่มเยาวชนผู้ประกอบการหูกวาง มาบแก และสินค้าจากน้องๆโรงเรียนตาคลี ฯลฯ ทั้งหมดเป็นสินค้าชุมชน สินค้าปลอดสารพิษ สินค้าดีมีคุณภาพ และเพื่อสุขภาพ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!