นครนายก-พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

นครนายก-พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่//รัขชานนท์// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

            องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกาจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสาริกา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565

             ที่บริเวณลานโดมองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายชุมพลภัทร์ เลาหะพานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสาริกา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีนางอุษณี มาฆะเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสาริกา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุที่เข้ารับมอบวุฒิบัตรจำนวน 80 คน และจิตอาสาจำนวน 7 คน

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ได้จัดให้มีการมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยตั้งแต่ปีพ.ศ 2546 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและในปี 2565นี้ได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สำหรับจังหวัดนครนายก ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 มีประชากรทั้งจังหวัด 260,392 คน มีผู้สูงอายุ58459 คนคิดเป็นร้อยละ 21.29 ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเป็นกลุ่มใหญ่มีทั้งศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ภูมิปัญญา มีการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนสังคม จึงมีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบของชมรม การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในการเรียนรู้ถึงชีวิตเรื่องสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่อยู่ที่อาศัย และเรื่องเทคโนโลยี โดยใช้หลักสูตรของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นแนวทางในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสาริกาดังกล่าว

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!