กาญจนบุรี-การติดตามการปฎิบัติงานในการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

กาญจนบุรี-การติดตามการปฎิบัติงานในการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              การติดตามการปฎิบัติงานในการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและการแก้ไขปัญหาช้างป่าสลักพระ ต.ช่องสะเดา เพื่อผลักดันคืนสู่ธรรมชาติ

                 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 13.30.น. นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการแทนเป็น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดกาญจนบุรี ( คปป.จ.กจ. )
โดย นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอรรถพล แก่นทรัพย์ ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นต้วแทนร่วมประชุม
โดยมี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี คณะอนุกรรมการ คปป. จังหวัดกาญจนบุรี ( ผู้แทนภาคประชาชน ) นายชูศักดิ์ บัวสด ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ทสม.จังหวีดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดกาญจนบุรี ( คปป.จังหวัดกาญจนบุรี ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง ผู้ช่วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ หัวหน้าเขตห้ามล่า อำเภอศรีสวัสดิ์
หน่วยงานราชการในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการตรวจติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ การแก้ไขปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฏรในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ ในการผลักดัน และการทำรั้วป้องกันช้างป่า ที่ไม่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ ตำบลช่องสะเดา ตำบลวังด้ง และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!