อุตรดิตถ์-นอภ.พิชัย​ -กิ่งกาชาดเยี่ยมบ้านนักศึกษา/นักเรียน กลุ่มเป้าหมายTP map

อุตรดิตถ์-นอภ.พิชัย​ -กิ่งกาชาดเยี่ยมบ้านนักศึกษา/นักเรียน กลุ่มเป้าหมายTP map

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราช​ประสิทธิ์​ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่งทีมข่าว​ นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

นอภ.พิชัย​ -กิ่งกาชาดเยี่ยมบ้านนักศึกษา/นักเรียน กลุ่มเป้าหมายTP map

          เมื่อช่วง 16.30 น.วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 .จากการนำของนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยนางยมนา ภูริสัตย์ กิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา/นักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TP map ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางนายสุรศักดิ์และนางยมนา กิ่งกาชาดพิชัยพร้อมคณะได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 3 ราย ให้แก่ น.ส. อรุณี อุปรีพร้อม 3,000 บาท นายนิธิทัศน์ เดือนแจ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,000 บาท และ.ด.ญ.รัตนาวลี ทัดโต นักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 3 อีก 2,000 บาท ในทั้งนี้ทางนายสรุศักดิ์ นอภ.พิชัย และนางยมนา กิ่งดาชาดพิชัย พร้อมกน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาครอบครัวที่ตกเกณฑ์ดังกล่าวให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!