เปิดมหกรรมทุเรียนอร่อยสุด ตะนาวศรีคีรีขันธ์ เขาไชราช จากพื้นที่สูง เนื้อแห้ง นุ่ม ละเอียด ทานอร่อย

เปิดมหกรรมทุเรียนอร่อยสุด ตะนาวศรีคีรีขันธ์ เขาไชราช จากพื้นที่สูง เนื้อแห้ง นุ่ม ละเอียด ทานอร่อย

ภาพ/ข่าว:เจริญ อาจประดิษฐ์

                เปิดมหกรรมทุเรียนอร่อยสุด ตะนาวศรีคีรีขันธ์ เขาไชราช จากพื้นที่สูง เนื้อแห้ง นุ่ม ละเอียด ทานอร่อย

             เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 23 มิ.ย.65 นายคมกฤช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “ทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์ @ไชยราช” โดยมี นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนวรัตน์ วงศ์ปั่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานน้อย นายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อ.บางสะพานน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอ กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ตำบลไขยราช กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเปิดงาน นายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช กล่าวว่า ตำบลไชยราชมีสภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน โดยเฉพาะแถบเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้มีรสชาติ หวาน เนื้อเนียน แห้ง จึงได้รวมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไขยราช โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อยเพื่อผลิตทุเรียนอย่างมีคุณภาพและร่วมกันวางแผนการผลิต พัฒนาผลผลิตทุเรียนให้มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค ทำให้ได้มาตรฐาน GAP นำไปสู่การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ผลผลิตทุเรียนมีราคาดี ดังนั้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รู้จัก จึงได้จัดงาน ” ทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์ @ไขยราช” ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 ณ ริมถนนเพชรเกษม ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เพื่อให้เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนไชยราช นำผลผลิตที่มีคุณภาพ มาวางจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้สนใจได้ทานทุเรียนที่อร่อยทานแล้วจะติดใจ
นายนวรัตน์ วงศ์ปั่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานน้อย เปิดเผยว่า อำเภอบางสะพานน้อย มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 1,989 ไร่ เกษตรกร 336 ราย มีผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี พื้นที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ตำบลไชยราช เกษตกรมีการรวมกลุ่มผลิตทุเรียนคุณภาพ ได้มาตรฐานGAP ทำให้ปัจจุบันทุเรียนเป็นพืชที่สร้างรายได้เป็นอย่างสูงให้แก่เกษตรกร ผลตอบแทนด้านราคา เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก จึงจัดงานประชาสัมพันธ์ทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์ @ไขยราช ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกร นำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค เมื่อได้รู้จักกันสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้

             นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ทุเรียนจังหวัดประจวบฯ ตามพื้นที่แนวตะเข็บเทือกเขาตระนาวศรี ยาวตลอดแนว ทั้ง 8 อำเภอ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทุกอำเภอประมาณ 1,800 ไร่ เช่นทุเรียนป่าละอู ทุเรียนเขาจ้าว ทุเรียนปาหมาก ทุเรียนย่านซื่อ ทุเรียนคลองบึง ทุเรียนเขาล้าน ทุเรียนคลองลอย ทุเรียนทองบางสะพาน สุดท้ายของจังหวัดเป็นทุเรียนไชยราช ซึ่งผลผลิตทุเรียนครึ่งหนึ่งจะเป็นทุเรียนไชยราช จุดเด่นทุเรียนตระนาวศรีก็คือ อยู่ในพื้นที่สูง เนื้อแห้ง นุ่ม ละเอียด ทานแล้วละมุมลิ้น โดยเฉพาะไชยราช จะเป็นดินสองสี ที่ทำให้ทุเรียนมีรสชาติดีมาก การดูแลมีการใช้สารชีวภาพ ใช้สารชีวพรรณ ทำให้ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP กำลังพัฒนาไปเป็นเกษตรอินทรีย์ สำหรับงาน ” ทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์ @ไขยราช” มีการจำหน่ายจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ในราคากิโลกรัมละ 100 – 120 บาท งานมีตั้งแต่วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 ณ ริมถนนเพชรเกษม ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช หรือผู้สนใจสอบถามได้ที่ นางบุญห่วง รุ่งเรือง กรรมการแปลงใหญ่ทุเรียนไชยราช โทร 096-6479944

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!