กาญจนบุรี-คปภ.ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กาญจนบุรี-คปภ.ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 14.15 น. ณ.หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในกิจกรรมลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกร โครงการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565 โดยมี นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอและเกษตรกร เข้าร่วมจำนวน 100 คน

              ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2565 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ รวมถึงอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จ สามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2565 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯปีการผลิต 2565 และในปีการผลิตต่อๆไปในภาพรวมแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

                 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ สำนักงาน คปภ. จึงได้นำคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ลงพื้นที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี พบเกษตรกรเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565 และรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร ซึ่งเลขาธิการ คปภ. และคณะฯ ได้เชิญชวนให้เกษตรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับประกันภัย พร้อมทั้ง ตอบข้อสงสัยต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจของเกษตรกร รวมทั้งจะนำข้อมูลที่ได้จากเกษตรกรไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ให้ดีขึ้นตรงตามความต้องการของเกษตรกรในปีต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!