สระบุรี – พิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

สระบุรี – พิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

            วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นายสุชาติ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับ พระปลัดอุทัยวุฒิ นิติสาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านครัว ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ท่านพูลศักดิ์ นาพูลผล นายอำเภอบ้านหมอ ประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดอบรมโครงการเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด สร้างทักษะแก่เด็กและเยาวชนในการต่อรอง ปฏิเสธ และป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ด้วยการทำกิจกรรม โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในตำบลบ้านครัว จำนวน 80 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลานพร้อมทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าลานได้มอบเสื้อทีมจำนวน 30 ตัวให้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าลานเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสภาเด็กและเยาวชนด้วย ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้นำชุมชน เกษตรอำเภอบ้านหมอ ปลัดอำเภอ และคุณสุทธินี นุชนารถ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรีในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเผยแพร่ภาพข่าวในการทำกิจกรรมครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลท่าลาน และทางโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ได้มอบหมายให้ นาย ธนชาต เจริญสุข ครูที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอและตำบลบ้านครัวเป็นผู้ดำเนินงานและประสานงานร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!