ตาก-เปิดประชุมการประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ)

ตาก-เปิดประชุมการประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ)

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดประชุมการประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ) เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามที่จังหวัดตาก ได้ประกาศให้อำเภอพบพระ เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ทำให้ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งสาธารณะประโยชน์ ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ ชั้น2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!