ร้อยเอ็ด-พช.มอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO

ร้อยเอ็ด-พช.มอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566 ณ บ้านนายอดุลย์ สุนทรวัฒน์ บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และชาวตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
            นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566 เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้บัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP จำนวน 84 หลัง หลังละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800,000 บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน)
            จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาทและได้คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดคือครัวเรือน นายอดุลย์ สุนทรวัฒน์ บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ และได้มอบหมายให้อำเภออาจสามารถ ดำเนินการสร้างบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว จึงขอแสดงความยินดี ที่ได้บ้านมั่นคงและปลอดภัย การดำเนินการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายอำเภออาจสามารถ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!