ร้อยเอ็ด-อ.จังหาร จัดงานประเพณีบุญสรงกู่

ร้อยเอ็ด-อ.จังหาร จัดงานประเพณีบุญสรงกู่

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอจังหาร เป็นประธานในพิธีงานประเพณีบุญสรงกู่ วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม สักการะ ขอขมา บูชาพระภูมิ สืบสานตำนานสรงกู่ชาวอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวอำเภอจังหาร เข้าร่วมงานเนืองแน่น
          นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอจังหาร กล่าวว่าการจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกๆปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 พิธีสรงกู่เกิดจากความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาและเคารพบูชาในโบราณ สถานกู่เก่าบ้านงิ้วงาม เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การจัดพิธีกรรมในอดีตนั้น ก่อนถึงวันงานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน จะบอกลูกหลานให้เตรียมน้ำอบน้ำหอมเพื่อไปร่วมพิธีกรรมอัน ศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมในวันงานประเพณีสรงภู่ มีการนำเอาฝ้าย (ด้ายสีขาว) ไปพันรอบๆ โบราณสถาน ผู้นำพิธีกรรมกล่าวสักการะและขอขมา หลังจากนั้นผู้คนจะเอาน้ำอบน้ำหอมที่เตรียมไว้ไปสรงกู่โดยคนในชุมชนมีความเชื่อว่าเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปักรักษาโบราณสถานและเป็นการบูชาพระภูมิของหมู่บ้าน เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่ดีมีสุข และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี ของชาวบ้านในตำบลจังหารให้คงอยู่
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ถวายภัตราหารเข้าแก่พระสงฆ์ พิธีรับต้นดอกไม้เงินจากทุกๆหมู่บ้าน เคลื่อนขบวนแห่ ต้นดอกไม้เงิน น้ำอบน้ำหอมพร้อมด้วยเครื่องสรงกู่ จากวัดบ้านงิ้วงาม ไปวัดกู่เก่าบ้านงิ้วงาาม พิธีปะพรมน้ำสรงกู่ ประธาน สรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ พิธีเบิกฤกษ์ พิธีสรงน้ำกู่ การแข่งขันหมากฮอสการกุศล “สรงกู่เกมส์” การแข่งขันกลองดังหนังมั่น และมหรสพสมโภช หมอลำคณะ เดือนเพ็ญอำนวยพร โต้รุ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!