ประจวบคีรีขันธ์-นายอำเภอหัวหิน ถวายมุทิตาพิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม 6 ประโยค เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ

ประจวบคีรีขันธ์-นายอำเภอหัวหิน ถวายมุทิตาพิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม 6 ประโยค เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 22 พ.ค.67 ที่อุโบสถวัดสุขสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีฉลองประกาศนียบัตร พัดยศ ผ้าไตร เปรียญธรรม 6 ประโยค พระมหาศรัณย์วุฒิ ปิยรตโน อายุ 32 ปี เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 พ.ค.67
             โดยมี พระครูธรรมานุจารี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ (ธ) เจ้าอาวาสวัดเขาเต่า พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความยินดี พร้อมด้วย คุณหญิงผกาพันธ์ เทหะมาศ ผู้ดูแลวังไกลกังวล นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรม อ.หัวหิน แม่ชีพธู ฮวดหิน วัดสุขสำราญ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระมหาศรัณย์วุฒิ ปิยรตโน ได้เข้ารับพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 6 ประโยค
              โดยพิธีเริ่มจากการอัญเชิญพัดยศ พร้อมใบประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 6 ประโยค เข้าสู่อุโบสถ พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตรตรัย พระมหาศรัณย์วุฒิ ปิยรตโน จุดธูปเทียนที่เครื่องบูชาหน้ารูปหล่อเหมือนหลวงปู่สำราญ ปวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน อ่านใบประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 6 ประโยค พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ประกอบพิธีทางสงฆ์ตามลำดับ
             พระมหาศรัณย์วุฒิ ปิยรตโน เป็นชาว อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหัวหิน ต่อมาสอบเข้ารับราชการเป็นจ่าทหารเรือ ก่อนลาออกมาสอบเข้ารับราชการเป็นสิบตำรวจ ประจำ สภ. หัวหิน และลาออกเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.62 มีพระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ อ.หัวหิน การศึกษาทางธรรม นักธรรมเอก พรรษา 5 เปรียญธรรม 6 ประโยค

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!