อุดรธานี-พ่อเมืองนำข้าราชการสวมผ้าไทยใส่บาตร วันวิสาขบูชา

อุดรธานี-พ่อเมืองนำข้าราชการสวมผ้าไทยใส่บาตร วันวิสาขบูชา

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

          เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 พ.ค.67 บริเวณลานด้านหลังพิพิธภัณฑ์หนองประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2567 และ กิจกรรม “สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาด ฯ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ที่ปรึกษา ผวจ.ฯ,นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ.ฯ นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรม จังหวัดฯ ,พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.รมน.ฯ, นางนิตยา คำวงศ์ปิน รองนายกเหล่ากาชาดฯ นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นฯ, นายวิมล สุระเสน นายอำเภอเมืองฯ ,นางเกศรินทร์ ภูกิจ ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี นายธนวิน ทองดีวัฒนา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางมณฑรัตน์ พิธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นางสิรินธรา ทองธิราช ,หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ชมรม สมาคม และประชาชนชาว จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรม จำนวนมาก โดยท่านเจ้าคุณพระราชสารโกศล เจ้าคณะ จ.อุดรธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
          ต่อมา นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯ มอบเกียรติบัตรผู้สวมผ้าไทยโดดเด่นสวยงาม 1.น.ส.วรลักษณ์ คนงาม สนง.สถิติฯ2.น.ส.ธัญชนก เบ้าหล่อเพชร สนง.ศึกษาธิการ 3.น.ส.ธาราพร สาระรัตน์ สนง.ประกันสังคม 4.น.ส.ฟ้าใส ลีเลิศ สนง.พัฒนาสังคมฯ และ มอบเกียรติบัตรผู้ใช้ภาชนะจากธรรมชาติสวยงาม คือ นางกนกนภัส พิมพา สนง.วัมนธรรมฯ
          “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันสำคัญสากลโลก เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในวันวิสาขบูชา จะมีการทำบุญ ปฐมวัด และกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เช่น การฟังธรรมะจากพระสงฆ์ การบูชาพระ การทำบุญ เพื่อเกิดความสงบและสุขใจ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!