เชียงใหม่-รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบดูแล ปชช.กลุ่มเสี่ยงโควิด-19

เชียงใหม่-รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบดูแล ปชช.กลุ่มเสี่ยงโควิด-19

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการจัดการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาจากประเทศระบาดโควิด-19

วันนี้ (13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน การดูแล และป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ให้การต้อนรับ
      จากการรับฟังรายงานสรุปเบื้องต้น ทราบว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มีนักท่องเที่ยวและบุคคลที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศเสี่ยงโควิด19 เดินทางกลับมา จำนวน 9 ราย ทุกรายจะมีเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.มาให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม ของใช้อุปโภคบริโภค ทั้งจากเทศบาลและคนในชุมชน อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงชาวบ้านยังได้รวมตัวกันผลิตหน้ากากผ้า เพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนในขณะนี้ด้วย หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของผู้ที่กลับมาจากประเทศเกาหลี และกักตัวเพื่อสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน ซึ่งจะครบ 14 วัน ในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. นี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆ คนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้
       นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังรับฟังรายงานสรุปว่า รู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาในห้วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาด และเห็นว่าเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามมีการจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนก และยังมีเจ้าหน้าที่ อสม. และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่เข้มแข็งมาก ดูแลเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ และที่สำคัญได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการให้ผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน ได้ใช้ปรอทวัดไข้ตรวจเช็คร่างกายตนเอง และส่งข้อมูลผ่านทางไลน์มาให้กับเจ้าหน้าที่ ก็เป็นการทำงานที่สะดวกอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามผล มีการเข้าไปพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ ทำให้ผู้ที่ถูกกักตัวไม่รู้สึกอึดอัด และถือเป็นชุมชนตัวอย่างที่ดีด้วย พร้อมทั้ง ขอแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ อสม. และชาวบ้านที่ร่วมมือร่วมใจกันทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชน
        เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) สำหรับกลุ่มแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมพูดคุย สอบถามอาการ ความเป็นอยู่ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ให้ข้อแนะนำ และให้กำลังใจกับกลุ่มคนดังกล่าว อีกด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!