ศรีษะเกษ-นศ.วิทยาการตลาดทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ศรีษะเกษ-นศ.วิทยาการตลาดทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

      นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมปล่อยรถน้ำช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง


         เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา วุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับ นายจรัมพร โชติเสถียร ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ พร้อมด้วยคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11 ประกอบด้วย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนพดล พลเสน ผช.รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.กาญจนา ศิลปะอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ สมาชิก วตท.11 และนายถิรพันธุ์ สรรพกิจ สมาชิก วตท.11 ซึ่งได้เดินทางมาประกอบพิธีปล่อยคาราวานน้ำสะอาดช่วยภัยแล้ง มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ มอบรถเข็น จำนวน 3 คันและเครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่องให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ มอบพันธุ์พืช – ผัก จำนวน 500 ชุด มอบพันธุ์ไม้เศรษฐกิจและไม้กินได้ จำนวน 2,500 กล้า
และประกอบพิธีเปิดงานก่อสร้างห้องน้ำวัดบ้านโนนจาน โดยมีนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและมี พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวบ้านโนนจานร่วมพิธีรับมอบและให้การต้อนรับ
         นายวัฒนา วุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ของ จ.ศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยคาราวานน้ำสะอาดช่วยเหลือประสบภัยแล้ง โดยน้ำรถโมบายกรองน้ำสะอาด กรองน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลวัดบ้านโนนจาน บรรจุใส่รถบรรทุกน้ำ จำนวน 26 คัน และบรรจุใส่แกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 300 แกลลอน นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง เช่น อ.เมืองจันทร์ อ.ไพรบึง อ.ขุขันธ์ และตำบลอื่น ๆ ในเขต อ.เมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้พื้นที่ตำบลโพธิ์แห่งนี้ เดิมเป็นพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและประสบภัยแล้งในฤดูร้อน นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)รุ่นที่ 11 ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและผลักดันโครงการต่าง ๆ ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ ต.โพธิ์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ ต.โพธิ์เป็นพื้นที่ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และในวันนี้ยังสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำบาดาล ต.โพธิ์ ไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในหลายพื้นที่ของ จ.ศรีสะเกษ ได้อีกด้วย ซึ่งการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)รุ่นที่ 11 ได้สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนในเขต ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นอย่างมากทีเดียว

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!