ตาก-ผู้ว่าฯประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ตาก-ผู้ว่าฯประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก) ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก) ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ติดตาผลการดำเนินงานการกำหนดตำแน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดดังกล่าว ได้ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ติดตามผลการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งพิจารณาอนุมัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และการขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!